REST. RECEPCIONES CHEPITA ROYAL E.I.R.L: 1

Materia vegetal diversa

ADUANAAÑO DUACANT.UNIDAD MEDIDAPRODUCTOORIGENPROCEDENCIAVALOR FOB $
MARITIMA DEL CALLAO20191,861KG- - - LOS DEMáSCHINACHINA7,934