EXPORTADORA EL SOL S.A.C: 907

Materia vegetal diversa

ADUANAAÑO DUACANT.UNIDAD MEDIDAPRODUCTODESCRIPCIÓNDESTINOVALOR FOB $
MARITIMA DEL CALLAO201760,000KGTARA EN POLVO
RR
TARA POWDER RR SE
ACOGE AL DRAWBACK
ITALY91,800
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR GTEN SACOS USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
JAPAN28,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR GTTARA EN POLVO
(FITAPOR GT ) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
JAPAN28,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO28,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TATARA EN POLVO USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO30,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR GTTARA EN POLVO USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO28,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGTARA EN POLVO
(GRANOFIN TA)
EN SACOS
USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TA(TARA EN POLVO )
USO INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGTARA EN POLVO
RR
TARA POWDER RR
USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR(TARA EN POLVO) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO27,200
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO26,400
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TA
(TARA EN POLVO)
EMBARQUE EN SACOS
DRAWBACK,
MEXICO26,000
MARITIMA DEL CALLAO20174,000KGGRANOFIN TA(TARA EN POLVO)
EMBARQUE EN SACOS
DRAWBACK,
MEXICO6,320
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO
USO:PREPARADO
CURTIENTE DRAWBACK,
MEXICO28,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TA(TARA EN POLVO) EN
SACOS USO INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO28,000
MARITIMA DEL CALLAO201715,000KGTARA EN POLVO
(FITAPORT GT)
EN SACOS
USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO21,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR
(TARA EN POLVO)
EN SACOS
USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO28,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TA
(TARA EN POLVO)
EN SACOS USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR
(TARA EN POLVO)
EN SACOS USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO29,600
MARITIMA DEL CALLAO201715,000KGFITAPOR GTTARA EN POLVO
(FITAPOR GT ) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO21,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR
(TARA EN POLVO)
EN SACOS USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO31,400
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR
(TARA EN POLVO)
EN SACOS USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGTARA EN POLVO
RR
TARA POWDER RR
USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,400
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TATARA EN POLVO EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:PREPARADO
CURTIENTE DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:PREPARADO
CURTIENTE DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TATARA EN POLVO EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGTARA EN POLVO
RR
TARA POWDER RR
USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,400
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:PREPARADO
CURTIENTE DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:PREPARADO
CURTIENTE DRAWBACK,
MEXICO31,600
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO EN
SACOS USO:PREPARADO
CURTIENTE DRAWBACK,
MEXICO31,600
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TA(TARA EN POLVO) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,600
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR(TARA EN POLVO) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,600
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR GTTARA EN POLVO
(FITAPOR GT ) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR(TARA EN POLVO) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,600
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGTARA EN POLVO
RR
TARA POWDER RR
USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,400
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR GTTARA EN POLVO
(FITAPOR GT ) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TATARA EN POLVO
(GRANOFIN TA) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGTARA EN POLVOFITAPOR RR EN SACOS
USO:PREPARADO
CURTIENTE DRAWBACK,
MEXICO31,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR
(TARA EN POLVO)
EN SACOS
USO:PREPARADO
CURTIENTE DRAWBACK,
MEXICO30,600
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR(TARA EN POLVO) EN
SACOS USO INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO30,600
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TA(PREPARADO
CURTIENTE) EN SACOS
USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO29,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RRTARA EN POLVO USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO30,000
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGGRANOFIN TATARA EN POLVO
(GRANOFIN TA) EN
SACOS USO:INDUSTRIAL
DRAWBACK,
MEXICO28,400
MARITIMA DEL CALLAO201720,000KGFITAPOR RR
(TARA EN POLVO)
EN SACOS USO
INDUSTRIAL DRAWBACK,
MEXICO30,000